Mitä Via Blanca Oy tekee?

/Mitä Via Blanca Oy tekee?
­

Via Blanca Oy on DI Anne Valkosen perustama yritys, joka tarjoaa tienpidon asiantuntijapalveluja, etenkin tiestön hoitoon ja ylläpitoon sekä liikenneturvallisuus-hankkeiden teettämiseen liittyvissä asioissa. Tien päällystäminen, päällysteohjelmointi, tiemerkinnät, tienpitoon liittyvät hankinnat sekä tiestön hoidon ja ylläpidon rajapintaan sijoittuvat erityskysymykset ovat Via Blancan ominta osaamista. Sorateiden hoidon ja ylläpidon erityiskysymykset, kuten sorastusmurskeen laatu ja pölynsidontamateriaalit, ovat myös keskeistä tehtäväkenttääni.

Hankinta-asiakirjojen laatimisessa ja julkisesta hankintaprosessista minulla on 11 vuoden kokemus. Etenkin ns. uudet hankintamallit, joiden rakenne ja sisältö poikkeavat totutusta ja perinteisestä, ovat olleet sydäntäni lähellä viimeisten vuosien aikana. Nämä toimivuusvaatimuksiin perustuvat sopimukset sekä kumppanuusmalliset urakat ovat saaneet jalansijansa perinteisten hankintamallien rinnalla. Olen ollut kehittämässä uusia hankintamalleja mm. seuraaviin urakoihin: Betoniteiden kunnossapito (Häme ja Uusimaa), HTU PPS (= Häme, Turku, Uusimaa Pääteiden PalveluSopimus), LYTA -sopimus (=Läntisen yhteityöalueen alemman verkon päällysteiden palvelusopimus) ja KIMPPA (= Kunnossapito ja Innovatiiviset Menetelmät Pirkanmaan PaikkausurakassA. Näitä uudenmallisia hankintoja on Pirkanmaan ELY:ssä (ja aiemmin Hämeen tiepiirissä) toteutettu ahkerasti, ja olenkin ollut onnekas saatuani työskennellä innovatiivisessa yhteisössä, jossa kokeileminen ja uuden oppiminen on ollut mahdollista.

Asfalttipäällysteet, niiden urakoinnin hankinta ja niissä käytettävät materiaalit sekä tienpäällystysalan tutkimus- ja kehittämishankkeet, ovat nykyistä työkenttääni parhaimmillaan. Avustan myös liikenneturvallisuushankkeiden toteutuksessa tilaajia. Käytännössä hyödynnän kokemustani ja verkostojani arkipäiväisten ongelmien ratkaisussa ja näin autan hankintojen onnistumisessa.

Sorateiden hoidon kunnossapitomateriaalit sekä sorateiden pölynsidonta ovat osa-alueita, joihin olen perehtynyt ja joiden eteen työskentelen edelleenkin. Pölynsidontamateriaalien tutkimuksiin osallistuin ensimmäisen kerran jo 1980-luvulla. Etenkin tutkijana ollessani vuosina 1993-2004  selvitin useiden erilaisten tuotteiden tai teollisuuden sivutuotteiden käytettävyyttä pölynsidonnassa. Sorateiden kunnossapitomurskeet olivat myös 20 vuotta sitten tutkimusaiheenani ja yllättävää kyllä, nyt 2015 soratien kunnossapitomurskeet ja niille asetettavat vaatimukset ovat edelleen tapetilla.

Velliintyvät tai pahasti pölyävät soratiet, puhumattakaan renkaita puhkovasta kunnossapitomurskeesta, haittaavat tienkäyttäjiä paikallisesti hyvinkin paljon. Tämä on osa-alue joka vaatii nyt paneutumista, jotta tulevaisuudessa kunnossapitomurskeelle voidaan asettaa vaatimukset siten, että tietä on turvallista käyttää ympäri vuoden.

Asfalttialan palautepäivät 2015 – kiitos järjestäjille!

Asfalttialan palautepäivät oli ja meni. Kiitos taas kerran Infra Ry:lle, joka vuosittain järjestää alan keskeisimmän tapahtuman päällystyskauden päätteeksi. Hyvää konseptia on mielestäni turha lähteä muuttamaan pelkästään muuttamisen ilosta! Kiitos Heikki, Tarja ja muut järjestäjät tästä […]

By |marraskuu 15th, 2015|Categories: Yleinen|0 Comments

Tästä se alkaa!

Tästä se alkaa, Via Blancan blogi nimittäin. Nyt yrittäjyyden alkaessa tuntuu siltä, että minulla on aikaa ja intoa jakaa havaintoja työstäni ja tämän jakamisen kautta opin itsekin. Työni koostuu tällä hetkellä päällyste- ja tiemerkintäalan asiantuntijuudesta […]

By |lokakuu 22nd, 2015|Categories: Yleinen|0 Comments

Asfalttialan palautepäivät 2015 – kiitos järjestäjille!

Asfalttialan palautepäivät oli ja meni. Kiitos taas kerran Infra Ry:lle, joka vuosittain järjestää alan keskeisimmän tapahtuman päällystyskauden päätteeksi. Hyvää konseptia on mielestäni turha lähteä muuttamaan pelkästään muuttamisen ilosta! Kiitos Heikki, Tarja ja muut järjestäjät tästä […]

By |marraskuu 15th, 2015|Categories: Yleinen|0 Comments

Tästä se alkaa!

Tästä se alkaa, Via Blancan blogi nimittäin. Nyt yrittäjyyden alkaessa tuntuu siltä, että minulla on aikaa ja intoa jakaa havaintoja työstäni ja tämän jakamisen kautta opin itsekin. Työni koostuu tällä hetkellä päällyste- ja tiemerkintäalan asiantuntijuudesta […]

By |lokakuu 22nd, 2015|Categories: Yleinen|0 Comments

Asfalttialan palautepäivät 2015 – kiitos järjestäjille!

Asfalttialan palautepäivät oli ja meni. Kiitos taas kerran Infra Ry:lle, joka vuosittain järjestää alan keskeisimmän tapahtuman päällystyskauden päätteeksi. Hyvää konseptia on mielestäni turha lähteä muuttamaan pelkästään muuttamisen ilosta! Kiitos Heikki, Tarja ja muut järjestäjät tästä […]

By |marraskuu 15th, 2015|Categories: Yleinen|0 Comments

Tästä se alkaa!

Tästä se alkaa, Via Blancan blogi nimittäin. Nyt yrittäjyyden alkaessa tuntuu siltä, että minulla on aikaa ja intoa jakaa havaintoja työstäni ja tämän jakamisen kautta opin itsekin. Työni koostuu tällä hetkellä päällyste- ja tiemerkintäalan asiantuntijuudesta […]

By |lokakuu 22nd, 2015|Categories: Yleinen|0 Comments